فرزندان راه ابریشم

آموزش مهارت های فردی اجتماعی به کودک و نوجوان 

به راه ابریشمی یادگیری خوش آمدید

ما فرزندان راه ابریشم هستیم

با بیش از ۶ سال سابقه آموزش مهارت های روز دنیا<br> 
به بیش از ۵۰۰۰ کودک و نوجوان ایرانی

و همینطور والدینشون ..

کارگاه های پیشرو

گالری عکس

مقالات

فرزندان

فرزندان گالری خاطرات کارگاه ها مقالات تماس با ما درباره X فرزندان راه ابریشم آموزش مهارت های فردی اجتماعی به کودک و نوجوان  به راه…